Стратегічний план АПІТУ на 2022-2023

Проєкт

Прийнято 
Загальними зборами АПІТУ
__ січня 2022

Стратегічний план АПІТУ на 2022-2023

Місія

Об’єднуючи компетенції учасників Асоціації, сприяти формуванню та розвитку:

  • прозорого і відповідального ІКТ ринку товарів і послуг комп’ютерних технологій, електроніки та електротехніки,
  • сприятливих і рівних умов ведення бізнесу в Україні,
  • створенню і реалізації державної політики в цій галузі.

Візія

Уявіть собі країну, в якій побудоване інформаційне суспільство всі громадяни користуються всіма перевагами комп’ютерних технологій, сучасної електроніки та електротехніки, і в якій кожна компанія веде свій бізнес у рівних і справедливих конкурентних умовах!

Основні напрямки діяльності

1. Загальний розвиток ринку

1.1. Участь у реалізації ініціатив «Цифрового порядку денного України 2020»

1.2. Включення питань е-адженди (зокрема розвитку програм е-урядування, е-торгівлі, е-підпису тощо) до стратегічних державних програм.

1.3. Розвиток проектів, спрямованих на підвищення ІТ-компетентності суспільства і застосування ІТ в освіті.

1.1. Участь у розробці і реалізації ініціатив Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації і Міністерства цифрової трансформації України.

1.2. Сприяння створенню сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток галузі, створення умов для розвитку вітчизняного виробника.

2. Розвиток рівних умов конкуренції

2.1. Удосконалення взаємодії з ДФС/ДМС в рамках підписаного 15.08.2014 меморандуму. Розробка і підписання нового меморандуму  з ДМС.

2.2. Регулярне подання до ДФС/ДМС цін на ІТ товари – на найдешевші моделі у своїх діапазонах технічних характеристик та торгових марок. Включення цих цін в якості цінових ризиків в Автоматизовану система аналізу та управління ризиками (АСАУР).

2.3. Взаємодія з ДФС/ДМС і силовими органами з протидії імпорту контрафактних, контрабандних товарів та товарів, ввезених із заниженням митної вартості.

2.4. Зменшення порушень митних правил при пересиланні товарів в посилках, відміна безподаткового ввезення посилок із покладанням обов’язку сплати імпортного ПДВ на іноземні торгові площадки (аналогічно системі, що вводиться в ЄС з 2021).

2.5. Обмеження розміщення оголошень про продажу нелегально ввезених товарів.

2.6. Внесення змін до законодавства в частині відкриття знеособлених даних митних декларацій, доступу до митної статистики.

2.7. Актуалізація списку технічно складних товарів, що підлягають гарантійному ремонту, торгівля якими потребує РРО.

2.8. Розробка механізмів недопущення до участі у публічних закупівлях товарів, ввезених з порушенням митних правил.

2.9. Відновлення обов’язкової реєстрації кодів ІМЕІ — за умови віднесення витрат з адміністрування бази ІМЕІ на державний бюджет

2.10. Рух до «обілення» заробітної платні.

2.11. Прийняття хартії імпортерів, в якій прописані цілі та цінності АПІТУ, створення механізму моніторингу за її дотриманням і санкцій в разі порушення.

2.12. Прийняття хартії по розвитку та захисту роздрібного бізнесу, в якій прописані цілі та цінності АПІТУ, створення механізму моніторингу за її дотриманням і санкцій в разі порушення.

3. Зменшення бар’єрів для зовнішньої торгівлі

3.1. Сприяння прийняттю в Україні європейських стандартів на радіо- і телекомунікаційне термінальне обладнання.

3.2.  Визнання сертифікатів відповідності виданих органами з оцінки, акредитованими в ЄС.

4. Питання інтелектуальної власності

4.1. Взаємодія з Мінекономіки та організаціями колективного управління авторськими правами щодо визначення тарифів «збору за чисті носії».

4.2. Скасування «збору за чисті носії», або його перекладення  з виробників і імпортерів на торгові мережі кінцевого споживача та включення вимоги про звітну інформацію про розподілення зборів серед авторів.

5. Розвиток ІКТ в освіті

5.1. Сприяння створенню єдиного національного освітнього простору України, доступу закладів освіти та учасників навчального процесу до електронних освітніх ресурсів.

5.2. Сприяння впровадженню сертифікації вчителів з застосування ІКТ в учбовому процесі, розвиток методів стимулювання створення е-контенту вчителями.

5.3. Участь у формуванні специфікацій рекомендованого обладнання для навчальних закладів.

5.4. Участь у створенні та реалізації державної політики з питань прискорення розвитку цифрового освітнього середовища, запровадження новітніх ІКТ в освіті та розвитку нових форм інтерактивного навчання, створення новітніх електронних освітніх ресурсів.

5.5. Співпраця з МОН та системою електронних публічних закупівель ProZorro для забезпечення відкритої та прозорої закупівлі закладами та установами освіти, органами їх управління навчального комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання.

6. Розвиток ринку програмного забезпечення та удосконалення законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності

6.1. Відміна обов’язку маркування контрольними марками примірників комп’ютерних програм та баз даних.

6.1. Легалізація ПЗ в органах державної влади.

6.2. Підвищення кримінальної відповідальності за порушення авторських прав.

6.4. Зменшення розміру шкоди, за завдання якої наступає відповідальність.

6.5. Перенесення відповідальності з кримінальної до адміністративної.

6.2. Обмеження нелегального розміщення ПЗ в Інтернеті.

7. Розвиток і підтримка етики ділових відносин компаній, запобігання недобросовісній конкуренції.

8. Розвиток досліджень ринку, рейтингів, конкурсу «ІТ ChannelAward».

9. Юридична підтримка, консультації на запити членів

10. Проведення неформальних зустрічей, сприяння встановленню та розвитку взаємодії між членами та представниками держави.

* * * * *