Місія та напрямки роботи Комітету АПІТУ з інтелектуальної власності

Додаток 7 до Положення
про комітети АПІТУ

Прийнято

Комітетом АПІТУ з інтелектуальної власності,

протокол № 1/2020, від 28.02.2020

Місія та напрямки роботи Комітету АПІТУ з інтелектуальної власності

Місія:

Об’єднуючи компетенції учасників Асоціації, сприяти формуванню та розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні.

Напрямки роботи Комітету з інтелектуальної власності:

  1. Розробка законодавчих ініціатив з інтелектуальної власності, спрямованих на покращення бізнес-клімату компаній – учасниць каналу виробництва та поставок товарів ІТ та споживчої електроніки — відповідно до Основних напрямків роботи АПІТУ.
  2. Моніторинг та аналіз нормативно-правових актів та їх проектів, що регулюють питання інтелектуальної власності під час імпорту та реалізації на території України  товарів ІТ та споживчої електроніки.
  3. Взаємодія з організаціями колективного управління у сфері авторського права і суміжних прав.
  4. Моніторинг актуальних міжнародних тенденцій у сфері інтелектуальної власностітасприяння їхвпровадженню в законодавствоУкраїни.
  5. Надання рекомендацій органам державної влади щодо використання ліцензійного програмного забезпечення.
  6. Аналіз проектів документів АПІТУ, надання за зверненням Правління, інших комітетів АПІТУ рекомендацій щодо рішень, які мають аспекти інтелектуальної власності.