Про сплату внесків

Відповідно до рішення Загальних зборів АПІТУ від 20.01.2022 річний розмір членського внеску до АПІТУ для дійсних членів складає 50 000 грн.

Перший рахунок для компанії, що вступає в дійсні члени АПІТУ, виставляється за поточний рік на суму 50 000 грн., незалежно від дати вступу компанії в члени АПІТУ. В наступному році розмір внеску розраховується виходячи з суми внеску на місяць і кількості місяців, що становить 12 місяців поточного року мінус кількість місяців минулого року після вступу компанії в члени АПІТУ. Наприклад, якщо компанія вступила в АПІТУ в липні поточного року, то в наступному році їй виставляється рахунок на 25 000 грн. 

Відповідно до рішення Загальних зборів АПІТУ від 22.01.2022 річний розмір внеску для асоційованих членів АПІТУ складає 25 000 грн. (50% від розміру членського внеску до АПІТУ для дійсних членів).

Договір між АПІТУ і Членом асоціації складається з двох частин – оферти (Заява про прийняття в Члени) і акцепту (Свідоцтво про членство). Тобто укладати окремий договір між АПІТУ і Членом асоціації для цілей сплати внесків не потрібно. Також не потрібні акти про виконані роботи чи надані послуги.

Після прийняття рішенням Правлінням чи Загальними зборами про прийом у Члени асоціації, Виконавчою адміністрацією виставляється рахунок Члену асоціації на сплату внеску. Після сплати рахунку Виконавча адміністрація надає Свідоцтво про членство.

Інформація для бухгалтерії Податковий кодекс України у статті 140.5.,  визначає:«140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується:»«140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року»Отже, підприємства, які перераховують неприбутковим організаціям членські внески, можуть не коригувати фінансовий результат для оподаткування, у разі, якщо сума цих внесків не перевищує 4% від оподатковуваного прибутку в попередньому звітному періоді.Для перевіряючих органів в разі потреби достатньо пред’явити:

  • Свідоцтво про членство в АПІТУ
  • Копію рішення податкової інспекції про внесення АПІТУ до Реєстру неприбуткових організацій (установ): NotForProfitDecision_2016.pdf