Рішення про розмір внесків до АПІТУ

Прийнято
Загальними зборами АПІТУ
28 листопада 2019

Рішення
про розмір річних членських внесків 
в АПІТУ

  1. Встановити річні членські внески в АПІТУ для підприємств – дійсних членів АПІТУ в розмірі 30 000 грн.
  2. Встановити річні членські внески в АПІТУ для підприємств – асоційованих членів АПІТУ в розмірі 15 000 грн.

* * * * *

Див також: Про сплату внесків