Основні цілі та напрямки діяльності Комітету АПІТУ з освіти

Основні цілі та напрямки діяльності Комітету АПІТУ з освіти 2020

Додаток 2 до Положення
про комітети АПІТУ

Прийнято Комітетом АПІТУ з освіти,
протокол № 1/2020, від 05.02.2020

Затверджено Правлінням АПІТУ,
протокол № 82 від 13.02.2020

Основні цілі та напрямки діяльності Комітету АПІТУ з освіти

1. Основними цілями діяльності Комітету є:

1.1 Планомірний системний експертний вплив на органи державної влади у сфері середньої і вищої освіти для поширення впровадження ІКТ в освіті.

2. Сприяння інноваційному розвитку країни через  формування цифрових навичок та компетентностей, потрібних в цифровій економіці та цифровому суспільстві                               

2. Основними напрямками діяльності Комітету є:

2.1. Входження представників АПІТУ в консультативно-дорадчі органи і робочі групи при державних органах влади

  • Міністерство освіти і науки України;
  • Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;
  • Державна службу з питань електронного урядування;
  • Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами;
  •  Міністерство охорони здоров’я України.

2.2. Надання експертної підтримки зазначеним органам та вплив на нормативно-правову базу, що створюється цими органами;

2.3. Участь АПІТУ у значимих форумах, круглих столах і інших заходах з питань освіти, особливо тих, які підтримані МОН та іншими державними органами;

2.4.  Участь у формування рейтингів учбових закладів по розвитку інформаційного простору (в т.ч. визначення критеріїв оцінювання);

2.5.Сприяння розвитку та стимулюванню створення е-контенту вчителями;

2.6. Створення інструментів впливу на вчителів, викладачів, надання їм методичної і технічної допомоги в освоєнні та використанні ІТ-технологій у навчальному процесі;

2.7.Підготовка кадрів для інноваційної економіки, стрімкого розвитку інноваційних ідей та продуктів