Підписано Меморандум про партнерство та співробітництво між КТА та АПІТУ

Надіслав: Тетяна Руденко , дата: ср, 2018-06-06, 12:37

5 червня 2018 року в рамках засідання комітету Китайської Торгової Асоціації (КТА) з питань експортно-імпортної діяльності було підписано Меморандум про партнерство та співробітництво між КТА та АПІТУ. Меморандум підписали: від АПІТУ - генеральний директор Юрій Пероганич, від КТА – виконавчий директор Руслан Осипенко.

М Е М О Р А Н Д У М

про партнерство та співробітництво між Китайською Торговою Асоціацією та Асоціацією підприємств інформаційних технологій України 

м. Київ        «05» червня 2018 року

Китайська Торгова Асоціація, в особі виконавчого директора Руслана Осипенка, який діє на підставі Статуту (далі за текстом – КТА), та Асоціація підприємств інформаційних технологій України, в особі генерального директора Юрія Пероганича, який діє на підставі Статуту (далі за текстом – АПІТУ), які надалі разом іменуються як Сторони,

прагнучи до консолідації зусиль щодо забезпечення сприятливих умов для спрощення торгівлі та розвитку економічних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою на засадах цивілізованих ринкових відносин; 

маючи на меті створення рівних конкурентних умов для всіх операторів ринку товарів, створення сприятливих умов для залучення прямих взаємних інвестиційних ресурсів у розвиток галузі інформаційних технологій; 

Сторони підписали цей Меморандум про таке:

І. Основні цілі та завдання:

  • Обмін наявною в розпорядженні Сторін інформацією, що становить взаємний інтерес;
  • Розвиток контактів з китайськими виробниками, взаємна допомога в пошуку партнерів, перевірці стану компанії, надання додаткової інформаційної підтримки;
  • Взаємна підтримка у вирішенні спірних питань;
  • Прискорення торгового обороту, отримання компаніями-членами АПІТУ підтвердження оригінальності документів китайських компаній;
  • Спільна скоординована протидія незаконним схемам ввезення та реалізації на внутрішньому ринку України товарів;
  • Підготовка проектів законодавчих та нормативно-правових актів, спрямованих на покращення законодавства України, зокрема формування контрольованого та прозорого ринку товарів, спрощення валютного регулювання;
  • Синергія зусиль та надання солідарної підтримки при представлені інтересів членів Сторін в органах влади та організаціях громадянського суспільства;
  • Надання взаємної інформаційної та PR підтримки в конфліктах з непорядними партнерами.

 

ІІ. Взаємні зобов'язання

Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного Меморандуму,розгляду поточних питань та проведення спільних заходів через керівників виконавчих органів Сторін.

Умови цього Меморандуму не є конфіденційними та можуть відкрито публікуватися.
 

ІІІ. Прикінцеві положення

Цей Меморандум укладено безстроково.    

Дія Меморандуму припиняється за взаємної згоди Сторін або через місяць після отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про наміри розірвати Меморандум.

Текст Меморандуму складений у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної із Сторін.

Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом консультацій між Сторонами. 
 

Вітаємо на сайті АПІТУ!

Уподобайте нас у FaceBook: http://facebook.com/apitu.org.ua